OGNIOSZCZELNY PRZEPUST SZCZELINOWY TYPU STA-OPS

Ognioszczelny Przepust Szczelinowy typu STA-OPS przeznaczony jest do wprowadzania do certyfikowanej obudowy ognioszczelnej cieczy lub gazów niepalnych, nie zawierających cząstek stałych większych niż 50μm. Przepust przystosowany jest do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych niemetanowych i metanowych zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy “A” lub “B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I, kategorii M2, stanowiących urządzenia przeznaczone do użytku w podziemnych częściach kopalń i instalacjach powierzchniowych tych kopalń zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Powiększ
Parametr Wartość
Stopień ochrony IP54
Wymiary zewnętrzne 139x70 mm
Waga ok. 3,2 kg
Gwint do montażu w obudowie M42x1,5
Gwint złącza zewnętrznego G 1/2”
Zobacz kartę katalogową